past ne demek?

  1. Geçmiş, geçmiş zaman, mazi
  2. Geçmiş, geçen, olmuş, sabık
  3. Geçmiş zaman, eski zaman
  4. Bir kimsenin geçmişi
  5. Fiilin geçmiş zaman kipi
  6. Geçecek şekilde
  7. (edat) -den daha ötede veya öteye
  8. Ötesinde

past business combination

  1. Geçmiş işletme birleşmesi

past consideration

  1. Ivazsız

Türetilmiş Kelimeler (bis)

past business combinationpast considerationpast crimepast curepast duepast due interestpast endurancepast eternitypast his primepast hopepaspas 16pas açmakpas almakpas assemble
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın