ovary ne demek?

  1. Yumurtalık, tohumluk [bot.]
  2. Anat., zool

ovaryalji

  1. Ovaryum ağrısı
  2. (en)Ovarialgia

ovaryan

  1. Ovaryum ile ilgili
  2. (en)Ovarian

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ovaryaljiovaryanovaryan ageneziovaryan agenezisovaryan remnant sendromuovaryektomiovaryoovaryo abdominal gebelikovaryoabdominalovaryohisterektomiovarak çıkarmakovarak ısıtmakovarak sürmeovarak sürmekovarak temizleme
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın