ostenit dengeleştirici element ne demek?

 1. Bkz. gamma dengeleştirici.

gamma dengeleştirici

 1. Demir karbon dizgesinde, gamma fazının dengeliliğini artıran alaşım elementi, gamma yapıcı, gamma yapıcı element, ostenit dengeleştirici element diye de bilinir.

ostenit

 1. Otektoid sıcaklığı ile 1450°C arasında dengede kalabilen, ötektik sıcaklığındaki bileşiminde % 2 karbon bulunan y.ö.k yapılı karbonun, demir içindeki katı çözeltisi.
 2. (en)Austenite.
 3. (fr)Austènite

ostenit dayanıklılaşması

 1. Alaşım elementlerinin, ostenit katı çözeltisinde çözünmesi sonucu, ostenitin dayancının artması olayı.

dengeleştirici

 1. Bir fazın, daha dengeli duruma geçmesini sağlayan özdek.

element

 1. Kimyasal çözümlemeyle ayrıştırılamayan veya bireşim yoluyla elde edilemeyen madde.
 2. Bk. öğe
 3. Tek tip atomlardan oluşan ve kimyasal yollarla daha basit maddelere ayrıştırılamayan madde.
 4. Birincil parçalardan herhangi biri veya bir şeyin ögeleri.
 5. Aynı cins atomlardan yapılmış ve daha basit maddelere parçalanamayan basit bir madde.
 6. (en)One of the simplest or essential parts or principles of which anything consists, or upon which the constitution or fundamental powers of anything are based.
 7. (en)One of the ultimate, undecomposable constituents of any kind of matter.
 8. (en)Specifically: A substance which cannot be decomposed into different kinds of matter by any means at present employed; as, the elements of water are oxygen and hydrogen.
 9. (en)To compound of elements or first principles.
 10. (en)The basic unit of an HTML document HTML documents use start and stop tags to define structural elements in the document These elements are arranged hierarchically, to define the overall document structure The name of the element is given by the tag, and indicates the meaning associated with the block Some elements are empty, since they don't affect a block of text Elements that have content are also often called containers.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ostenitostenit dayanıklılaşmasıostenit dayanıklılaştırmaostenit islemeostenit isleme çeliğiostenit isleme zamanıostenit işlemeostenit menevislemeostenit menevisleme banyosuostenit menevişlemeostenostendostealostealgiaostealjiosteartrotomiostectomydengeleştiricidengeleştirimdengeleştirmedengeleştirme işlemidengeleştirme tavı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın