optimism ne demek?

 1. İyimserlik
 2. Bkz. optimizm

iyimserlik

 1. Genellikle her düşünce ve işi iyi olarak değerlendiren bir tutum veya kişilik özelliği, nikbinlik, optimizm
 2. Her şeyi en iyi yanından gören, her durumda iyi bir çıkış yolu uman dünya görüşü, nikbinlik, optimizm
 3. İnsanlığın ilerlemesine, bütün durum ve şartların iyiye gideceğine inanan öğretilerin genel adı, optimizm.
 4. (Genellikle) Her şeyi en iyi yanından gören, her durumda iyi bir çıkış yolu uman dünya görüşü. 2-(Antik ve skolastik felsefede) Her var olanın değeri olduğunu, her kötünün bir eksiklik olduğunu kabul eden öğreti.
 5. (Leibniz'de) Bu dünyanın olabilecek bütün dünyaların en iyisi olduğunu öne süren görüş.
 6. (Hegel'de) Gerçekliğin usla düzenlenmiş ve usla yönetilmekte olduğunu savunan görüş.
 7. (Rousseau'da) İnsanın doğadan iyi olduğu görüşü.
 8. İnsanlığın doğal bir ilerlemesine, bütün durum ve koşulların iyiye doğru gideceğine inanan öğretiler.
 9. (en)Optimism.
 10. (fr)Optimisme

optimizm

 1. İyimserlik.
 2. (en)Optimism.

optimisation

 1. İyileştirme

optimise

 1. Optimize.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

optimisationoptimiseoptimisedoptimistoptimisticoptimaloptimal approximationoptimal controloptimal debt leveloptimal doseopticoptic agnosiaoptic atrophyoptic axisoptic bulb
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın