optimal approximation ne demek?

 1. En iyi yaklaşıklama
 2. Optimal yaklaşıklama

en

 1. Bir yüzeyde boy sayılan iki kenar arasındaki uzaklık, genişlik, boy, uzunluk karşıtı.
 2. Hayvanlara veya eşyaya vurulan damga, işaret.
 3. Başına geldiği sıfatların üstün derecede olduğunu gösteren kelime
 4. Bir filmin iki kenar arasında kalan, filmlerin çeşitlerine göre değişen ve filmlerin boylarını belirleyen uzunluğu.
 5. Erime noktasının kısaltılmış şekli.
 6. Hlk. Hayvanların kulaklarına vurulan damga.
 7. Bk. genişlik
 8. (en)This must not be confused with -en corresponding in Old English to the AS.
 9. (en)Infinitive ending -an.
 10. (en)See Em.

optimal

 1. Optimum
 2. En uygun
 3. En etkili olan
 4. İdeal
 5. (en)Best or most favorable.
 6. (en)Optimal.
 7. (en)Pertaining to a trajectory, path, or control motion, one that minimizes or maximizes some quantity or combination of quantities such as fuel, time, energy, distance, heat transfer, etc This optimum condition, or path, is commonly calculated by a type of mathematics known as calculus of variations.
 8. (en)Most favorable or desireable.
 9. (en)That mechanism which results in the greatest net gain for the designated economic agent The seller's net gain might be defined in terms of the speed with which the good is sold or the total price received.
 10. (en)The algorithm that produces the best results The optimal algorithm might not be achievable, but stating the results gives a bound for all other algorithms and measures their quality.

optimal control

 1. En iyi denetim
 2. Optimal kontrol

approximation

 1. Kabaca tahmin etme
 2. Tahmin
 3. Yaklaşık tahmin
 4. Gerçeğe yakın tahmin
 5. Yakınlaştırma
 6. Yaklaşma, yakınlık

Türetilmiş Kelimeler (bis)

optimaloptimal controloptimal debt leveloptimal doseoptimal encodingoptimal gereksinimoptimal numberoptimal refah düzeyioptimal tax rateoptimal vergi oranıopticoptic agnosiaoptic atrophyoptic axisoptic bulbapproximationapproximation errorapproximation problemapproximation propertyapproximation theoremapproximation theoryapproximateapproximate continuityapproximate costapproximate differentiabilityapproximate limitapproximant
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın