object directory ne demek?

 1. Nesne dizini

nesne

 1. Belli bir ağırlığı ve hacmi, rengi, maddesi olan her türlü cansız varlık, şey, obje
 2. Geçişli fiili bütünleyen yalın veya belirtme durumunda bulunan tümleç.
 3. Öznenin dışında kalan her konu, obje
 4. (Derleme., belirtilinesne, -i'li tümleç, -i'linesne) Geçişli eylemi tümleyen yalın veya belirtme durumunda bulunan tümleç: Ali bir kitap almış; Öğrenci para bulmuş, sahibine vermiş; Öğretmen ders anlatıyor; Meseleyi çözmeden gitmeyin; Çocuklar annelerinin evde bulunmayışını fırsat bilirler; Ali evi sattı, bahçeyi bıraktı; Bazı insanlar okumayı sever, yazmayı sevmez; Kar bütün limanı sarmıştı vb.
 5. İnsanın dışında kalan, görülebilen, dokunulabilen, bir ağırlığı ve kütlesi olan her türlü özdeksel varlık.
 6. (Lat. objectum = karşıda bulunan, karşıya konan) : 1- (Genellikle) Karşımızda bulunan şey. 2- Öznenin bağlılaşık kavramı olarak, özne ediminin, bilincin kendisine yöneldiği şey: a. Kendisine yönelinen, düşünülen, tasarlanannesne, kendisine yönelen bir edim olmadan var olmayan şey; bilinçte, düşünmenesnesi (konu) olarak düşünme olayının karşısında bulunan şey; düşüncel (ideal)nesne. b. Özne ediminden, bilinçten, bağımsız olan gerçek (real)nesne; gerçeklik olarak, dışdünyanın bir parçası olarak bilincin karşısında duran şey.
 7. Şey, herhangi bir şey.
 8. (en)Objective.
 9. (en)Objective case.
 10. (en)Body.

object distance

 1. Nesne uzaklığŸı, bir nesnenin optik aygıttan uzaklığŸı (lens, kamera, vs. gibi)

object

 1. Razı olmamak, itirazı olmak
 2. Obje
 3. Nişan
 4. Itiraz etmek, karşı çıkmak
 5. Karşı gelmek
 6. Itiraz olarak ileri sürmek.
 7. Şey, madde, görülür veya dokunulur şey
 8. Nesne
 9. Hedef, amaç
 10. Uygun görmemek

directory

 1. İstişareye ait
 2. Adres defteri
 3. Dinsel kurallar kitabı
 4. Müdüriyet
 5. Yönetim kurulu
 6. Rehber, nizamname
 7. Fransız ihtilalinde Cumhuriyet Hükümetini idare eden beşler heyeti
 8. Açıklayıcı hüküm
 9. İdare eden
 10. Rehber kitap, telefon rehberi

Türetilmiş Kelimeler (bis)

object distanceobjectobject at issueobject attributeobject basedobject classobject clauseobject codeobject domainobject drawingobjeobjobj extensionobj filedirectorydirectory access protocoldirectory advertisingdirectory assistancedirectory browserdirectory browsingdirectory class containerdirectory clusterdirectory deletedirectory enquiriesdirectordirector circledirector generaldirector iddirector of music
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın