nihayet vermek ne demek?

 1. Ilişkiyi kesmek, bir işi, alışkanlığı yapmaktan vazgeçmek

  Tekaüt olduktan sonra doktorlara inat, oburluğa, nargileye bir nihayet vermemişti.

  Ö. Seyfettin
 2. Bitirmek, tamamlamak, sonuçlandırmak

  Bu komediye nihayet vermek, buraya bir daha gelmemek üzere çıkıp gitmek isterdim.

  H. E. Adıvar

nihayet

 1. Son
 2. (ni'ha:yet) Sonunda
 3. -den başka bir şey değil
 4. Son. sonunda.
 5. Bitim, uç.
 6. Son derece.
 7. (en)Finally.
 8. (en)At last.
 9. (en)At the end.
 10. (en)After all.

nihayete ermek

 1. Sona varmak, sonuçlanmak, bitmek

vermek

 1. Üzerinde, elinde veya yakınında olan bir şeyi birisine eriştirmek, iletmek
 2. Bırakmak veya bağışlamak
 3. Ondan bilmek, atfetmek
 4. Düşünce veya bilgi anlatan şeyleri başkalarına iletmek, bildirmek
 5. Döndürmek, çevirmek, yöneltmek
 6. Herhangi bir duruma yol açmak
 7. Eğlenceli toplantı düzenlemek, konuk çağırıp ağırlamak.
 8. Topluluk önünde sanatını göstermek, icra etmek.
 9. Verilen karşılıkla bir kimseyi söylediğine veya yaptığına pişman etmek
 10. (en)Bring.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

nihayetnihayete ermeknihayeti azmnihayetindenihayetlenmenihayetlenmeknihayetpezirnihayetsiznihayetsizliknihayetül emrnihanihabnihadnihadenihadıvermekvermek istememekvermeverme aralığıverme durumuverme hedefiverme kaynağıverver kaçver yiyeyim, ört uyuyayım gözle, canım çıkmasınveraveracious
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın