neptün ile ilgili ne demek?

 1. (en)Neptunian.

neptün

 1. Güneşe yakınlık bakımından sekizinci olan gezegen.
 2. Güneş'e uzaklık sırasında sekizinci gelen, dokuz büyük gezegenden biri.
 3. Güneşe yakınlığı bakımından sekizinci olan gezegen.
 4. güneşe yakınlığı 8. sırada olan gezegen
 5. (en)Neptunian.
 6. (en)Neptun.
 7. (en)Neptune.
 8. (fr)Neptune

neptünizm

 1. Abraham Wernerin ortaya attığı, yerkürenin dış kabuğunu oluşturan bütün kayaların su etkisiyle oluştuğunu savunan görüş.

ile

 1. Kelimenin sonuna geldiğinde birliktelik, beraberlik, araç, sebep veya durum anlatan cümleler yapmaya yarayan bir söz
 2. Bazı soyut isimlere getirildiğinde durum bildiren zarflar oluşturan bir söz.
 3. Cümle içinde aynı görevde bulunan iki ögeyi birbirine bağlamaya yarayan bir söz.
 4. (en)By means of.
 5. (en)Hereby.
 6. (en)Upon.
 7. (en)With.
 8. (en)Together with.
 9. (en)Withal.
 10. (en)Plus.

ilgili

 1. İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik
 2. Alâkadar.
 3. (en)Pertinent.
 4. (en)Companion.
 5. (en)Curious.
 6. (en)Germane.
 7. (en)Relative.
 8. (en)About.
 9. (en)Anent.
 10. (en)Relevant.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

neptünneptünizmneptünün sembolüneptünyumneptiumneptunneptuneneptunianneptunic theoryNEPnepa cinereanepainnepalnepaleseileile ayniile ayni zamandaile beraberile birlikteile böbürlenenile çalışmakile disari çikile doldurmakile doluilil halkıil ilköğretim kuruluil jandarmasıil özel idareleri
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın