nekropnömoni ne demek?

 1. Akciğer gangreni.
 2. (en)Pulmonary gangrene
 3. (en)Necropneumonia

akciğer

 1. Göğüs kafesinin büyük bir bölümünü içten kaplayan, kanı temizleyen, sağlı sollu iki parçadan oluşan solunum organı.
 2. Bronşçukların son bölümü.
 3. Hava ile soluyan yüksek yapılı hayvanlarda, çift olarak bulunan solunum organı.
 4. Sağ ve solda birer tane bulunan, atardamar ve toplardamarla kalbe bağlanan, solunum sisteminin en önemli organı, pulmo, hlk. öyken.
 5. Göğüs boşluğunu dolduran ve solunmağa yarayan bir organ. Ree.
 6. (en)Pulmo.
 7. (en)Pulmonary.
 8. (en)Pulmonic.
 9. (en)Lungs.
 10. (en)Bellows.

nekroparazit

 1. Ölü dokular üzerinde yaşayan organizma.
 2. (en)Necroparasite

nekropol

 1. Eski yerleşimlerde, kent dışında yeralan toplu gömütlerin bulunduğu mekana verilen ad. Eski Yunanca Nekros=Ölü ve Polis=Şehir kelimelerinden oluşmuştur.
 2. (fr. nécropole) yun. ölü şehir anlamınadır. antikitenin mezarlıklarına denir. etrüsk sanat eserlerinin büyük bir kısmı bu nekropollerden çıkarılmıştır.
 3. antik yunan ve roma kentlerinde kent merkezi dışında yer alan mezarlık

Türetilmiş Kelimeler (bis)

nekroparazitnekropolnekropsinekropsi raporu
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın