nekroparazit ne demek?

  1. Ölü dokular üzerinde yaşayan organizma.
  2. (en)Necroparasite

nekropnömoni

  1. Akciğer gangreni.
  2. (en)Pulmonary gangrene
  3. (en)Necropneumonia

nekropol

  1. Eski yerleşimlerde, kent dışında yeralan toplu gömütlerin bulunduğu mekana verilen ad. Eski Yunanca Nekros=Ölü ve Polis=Şehir kelimelerinden oluşmuştur.
  2. (fr. nécropole) yun. ölü şehir anlamınadır. antikitenin mezarlıklarına denir. etrüsk sanat eserlerinin büyük bir kısmı bu nekropollerden çıkarılmıştır.
  3. antik yunan ve roma kentlerinde kent merkezi dışında yer alan mezarlık

Türetilmiş Kelimeler (bis)

nekropnömoninekropolnekropsinekropsi raporunekronekrobasillozisnekrobiyotiknekrobiyoznekrofagöz
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın