nekahet evresi ne demek?

 1. Hastalığa özgü belirtilerin tamamen kaybolmaya ve hastanın iyileşmeye başladığı dönem, iyileşme dönemi.
 2. (en)Convalesce period.

nekahet dönemi

 1. Geçirilen bir hastalık sonrasında iyileşme dönemi
 2. (en)Time of recovery

nekahet döneminde olan

 1. (en)Valetudinary.

evre

 1. Bir olayda birbiri ardınca görülen, bir işte birbiri ardınca beliren, gelişen değişik durumların her biri, aşama, safha
 2. Sabnamlı bir olayın yinelenimleri boyunca, içinde bulunduğu aşamaları niteleyen açısal nicelik.
 3. Merhale, faz
 4. Aynı yinelenimdeki dönemsel iki devinimin birbirine göre durumunu saptayan özellik. (İki devinim, aynı anda, dönemsel devinimin aynı noktasında bulunuyorlarsa aynı evrededirler (evrede). Ses dalgalarının, elektrik salınımlarının evresinden de söz edilebilir).
 5. Motorlarda birbirini izleyen emme, sıkıştırma, yanma ve atma işlemlerinden oluşan dönemlerin her biri.
 6. Bir hastalığın veya işlemin çeşitli durum veya safhalarından her biri
 7. Elbisenin dış yüzü.
 8. (en)Cycle stroke.
 9. (en)Stage.
 10. (en)Phase.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

nekahet döneminekahet döneminde olannekahetnekahethanenekahatnekanekabnekabetnekabeti ulemanekadnekevresel devinimlerevresel zaman ezevreevre açısıevre bindiricisievre çizelgesievre çizgesievrevraevraaçevraçevrad
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın