nedret kanunu ne demek?

  1. Bir ürün ya da hizmetin fiyatının onun az bulunuşuna bağlı olması kuralı.

nedret kesp etmek

  1. Seyrelmek.

nedret

  1. Seyrek rastlanan.
  2. Nicelik bakımından alışılanın, umulanın veya gerekenin altında olma durumu, azlık, seyreklik.
  3. Seyreklik, az bulunurluk.
  4. Azlık, az bulunma.
  5. Az bulunmak.
  6. (en)Scarcity.
  7. (en)Rarity.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

nedret kesp etmeknedretnednedanedaidnedaletnedamatlekanunu askerıkanunu çiğnemekanunu dehakanunu esasıkanunu evvel, kanunu sanikanunu kadimkanunuesasikanunuevvelkanunun ihlalikanunun lafzıkanunkanun adamıkanun adamikanun boşluğukanun dışı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın