nedenli öykünce ne demek?

 1. Hayvanların yaratılış ve yaşantılarıyla, hayvan yaratıcının özellik ve niteliklerini anlatan öykünce türü. bk. öykünce, nedenli saga.
 2. (en)Aetiofable, aetiological fable.
 3. (fr)Fable éthique

nedenli

 1. Nedeni olan, sebepli.
 2. (en)Having a reason.

nedenli masal

 1. Konusunu oluşturan nesnelerle olayların nedenlerini çözümlemeyi amaçlayan anlatı türü. bk. nedenli saga krş. doğa sagası.
 2. (en)Aetiological tale.
 3. (fr)Conte éthique

öykünce

 1. Fabl.
 2. Dinleyenlere, aktöre ve.yaşam anlayışı yönünden bazı sonuçlar çıkarma olanakları sağlayan, genellikle hayvanlar, ara sıra Tanrı ya da insanlarla ilgili imgesel kısa ve tek olaylı halk anlatım türü. bk. masal, söylence, nedenli söylence, masalcık, hayvanöyküncesi.
 3. (en)Fabulate.
 4. (fr)Fable

Türetilmiş Kelimeler (bis)

nedenlinedenli masalnedenli nedensiznedenli saganedenli söylencenedenliliknedenlernedenneden bilimineden değişkemneden gösterenneden göstermeknede olsanedebnedebenedebinedemöykünceöykünöykünmeöykünme kuramıöykünmeciöyküöykü anlatan şiirleröykü bütünlemeöykü kitabıöykü yöntemi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın