öykü kitabı ne demek?

  1. (en)Storybook.

öykü anlatan şiirler

  1. (en)Balladry.

öykü bütünleme

  1. Bireye, ilgisini bir konuda odaklaştırmaya yeterli, ancak bir sonuca bağlanmamış bir öykü parçacığı ya da bir olaylar dizisini sunarak bütünlemesini isteyen çıkarımcı yordam.
  2. (en)Story completion.

kitabı

  1. Kitaba dair ve müteallik. Kitaba tabi olan. Kitaba uygun. Kur'an, İncil, Tevrat kitablarından birine inanan. Semavi kitaplardan birine inanan. (Osmanlıca'da yazılışı: kitabî)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

öykü anlatan şiirleröykü bütünlemeöykü yöntemiöyküöykücüöykücüköykücülüköykülemöykülemeöykülemeköykenöykromatinkitabıkitabı keserek açmakkitabı mukaddeskitabı mukaddes bilginikitabı mukaddese görekitabı mübinkitabı tanltmakkitabı zorla okumakkitabın başında ve sonundaki boş sayfakitabın başındaki resimli sayfakitabkitab ı mukaddeskitaba bağlı kalmışkitaba dalmakkitaba eklenen boş sayfa
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın