nature saga ne demek?

 1. Doğa sagası

doğa

 1. İnsan faaliyetlerinin dışında kendi kendini sürekli olarak yeniden yaratan ve değiştiren güç, canlı ve cansız maddelerden oluşan varlığın hepsi, tabiat
 2. Bir kimsenin eğilimlerinin, içgüdülerinin hepsi, huy.
 3. İnsan eliyle büyük değişikliğe uğramamış, doğal güzelliklerini koruyan çevre.
 4. Evrende meydana gelen olayları denetiminde, egemenliğinde tuttuğuna inanılan soyut güç.
 5. İnsan etkinliklerinin dışında kendi kendini sürekli yeniden üreten ve değiştiren, canlı ve cansız maddelerden oluşan,doğal kaynakları sağlayan ortam.
 6. Bir üretim faktörü olarak üretimin gerçekleştirildiği her türlü ortam.
 7. İçinde canlıların yaşadığı yerküre, çevre. Tabiat.
 8. İnsan etkisi ve katkısının dışında varolan öğeler, nesneler, olaylar ve etkileşimlerin tümü.
 9. tabiat karşılığı olarak kuraldışı uydurulmuş kelime.
 10. Var olan her şeyin, canlı ve nesnelerin tümü.

nature caviar

 1. Natürel havyar

nature conservancy

 1. Doğayı koruma

saga

 1. (C.: Sayag) Kuyumcu.
 2. Destan, efsane, iskandinav masalı
 3. Iskandinav hikâye veya masalı
 4. Destan.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

nature caviarnature conservancynature mythnature of expense methodnature of registrationnaturenature of usednature or dispositionnature reservenature worshipnaturanaturalnatural abilitynatural abundance yieldnatural allegiancesagasaga kaymasaga novelsaga of godsaga türküsüsaga yanastirmaksagacioussagaciouslysagaciousnesssagacitysagsag to
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın