natüralizm ne demek?

  1. Doğalcılık.
  2. (Osm: Tabiiye) Fls: Kainatta hadiselerin ve varlıkların meydana gelişinde tabiat kuvvetleri dışında hiçbir sebep ve müessir kuvvet ve yaratıcı kabul etmeyen inkarcı, maddeci görüş.
  3. (en)Naturalism.

natüralizasyon

  1. Bir hayvanın veya bitkinin daha önceden bulunmadığı bir yere adapte edilmesi durumu.
  2. (en)Naturalization.

natüralist

  1. Natüralizm akımını benimseyen (kimse).
  2. (en)[naturalist] one who studies animals and plants; person who enjoys the outdoors and nature; advocate of naturalism.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

natüralizasyonnatüralistnatüralist tiyatronatüralnatüral killer hücreler
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın