nasıl ki ne demek?

 1. Iki cümle arasındaki anlam ilişkisini "olduğu gibi" anlamıyla bağlayan bir söz

  Acele etmez, ağırdan alır, nasıl ki bu akşam da ağırdan alıyor.

  Memduh Şevket Esendal

nasıl kullanacağımı gösterir misiniz

 1. (en)Will you show me how to operate it.

nasıl bir oda istersiniz

 1. (en)What kind of room would you like.

ki

 1. Anlam bakımından birbirleriyle ilgili cümleleri birbirine bağlayan bir söz
 2. Özneyi, tümleci güçlendirerek cümlenin temel bölümüne bağlayan bir söz.
 3. "Öyle, o kadar, o denli" vb.nden sonra, kullanıldığı cümleye güç katan bir söz.
 4. İkinci cümledeki yargının birincideki hareketin yapılışı sırasında görülerek şaşıldığını bildiren bir söz.
 5. İki cümlede anlatılan durumların uyuşmazlığını bildiren bir söz
 6. Yakınma, kınama vb. duygular anlatmak için bir cümlenin sonuna getirilen bir söz.
 7. Bir soru cümlesinin sonuna getirildiğinde şüphe veya endişe anlatan bir söz.
 8. Bazı kelimelerin sonuna bir ek gibi eklenerek birtakım zarflar, yeni edatlar oluşturan bir söz: Belki, çünkü, hâlbuki, mademki, sanki gibi.
 9. (en)That.
 10. (en)So that.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

nasıl kullanacağımı gösterir misiniznasıl bir oda istersiniznasıl bir tur tercih edersiniznasıl biridirnasıl davranacağını bilennasıl davranması gerektiğini bilmeknasılnasınası ızrarnasıbnasıbenasıfnasıl geçiyor günleriniznasıl geçtinasıl geçtiğini anlamamaknasıl giderimkiki bağlacıki bundanki bununki değeriki gongki içindeki içndeki kare çizelgesiki kare değerikk kk 12k antennaK asit
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın