nama yazılı hisse senedi ne demek?

 1. Bk. isme yazılı hisse senedi

isme yazılı hisse senedi

 1. Üzerinde sahip olanın isminin yazılı olduğu ve şirket pay defterine kaydedildiği, ciro edilmesi durumunda çıkaranın şirketin pay defterine işlenip onaylanması gereken hisse senedi.
 2. (en)Registered stock.

nama

 1. Adına, kendine, kendisine.
 2. Rahatlık, nimet. Minnet, ihsan ve atiyye. İyi halde bulunmak. (Osmanlıca'da yazılışı: na'ma)
 3. (en)Name, fame.

nama muharrer

 1. Ada yazılı.
 2. Bk. ada yazılı

yazılı

 1. Yazılı sınav.
 2. Yazılmış olan, muharrer, sözlü karşıtı.
 3. Üzerinde yazı bulunan, yazısı olan.
 4. Alna yazılmış olduğuna inanılan, mukadder
 5. Sınav.
 6. Tahrîrî. ~ biçim: tahrîrî biçim. ~ tanıma:ikrâr bi'l-kitâbe.
 7. (en)Inscribed.
 8. (en)Inscriptive.
 9. (en)Written.
 10. (en)In writing.

hisse

 1. Kısmete düşen kısım
 2. Varise intikal eden kısım
 3. Pay
 4. Tutam
 5. Bir olaydan çıkarılan ders
 6. Düşerge
 7. Nasip
 8. (en)Share.
 9. (en)Portion.
 10. (en)Holding.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

namanama muharrernama muharrer hisse senedinama muharrer konşimentonama muharrer tahvilnama yazılı konşimentonama yazılı tahvilnamablenamable nameablenamadudnamnam almaknam ı müstear davalarınam playazılıyazılı basınyazılı biçimyazılı bildirimyazılı buyrukyazılı çıktıyazılı değeryazılı emiryazılı eseryazılı haniyazılyazılayazılabilir çentiğiyazılamayazılama masası
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın