nöbet kalfası ne demek?

 1. Haremağalığında bir aşama. bk. haremağası.

nöbet

 1. Sıra, keşik.
 2. Sıra ile yapılan görev, iş
 3. Hastalık sebebiyle titreme, yüksek ateş
 4. Vakit vakit ortaya çıkan aynı türden fizyolojik bozuklukların bütünü
 5. Kez, defa
 6. Resmî yerlerde veya önemli kimselerin kapısında belli vakitlerde çalınan mızıka.
 7. Herhangi bir hastalıkla ilişkili olarak birdenbire baş gösteren; bilinç yitimi, çırpınma, ateş yükselmesi gibi belirtilerden birisi ya da birkaçı.
 8. (en)Watch.
 9. (en)Guard duty.
 10. (en)Turn.

nöbet beklemek

 1. Bkz. nöbet tutmak

kalfa

 1. Aşaması çırakla usta arasında bulunan zanaatçı
 2. Ustalıktan yetişme mimar yardımcısı.
 3. Saraylarda ve büyük konaklarda halayıkların başında bulunan kadın.
 4. İptidailerde hoca yardımcısı.
 5. Çocukları evlerinden alarak okula, okuldan evlerine götüren kimse
 6. (Mimarlık) Mimarların çizdikleri tasarları ustalara uygulattıran kişi.
 7. Sarayla konaklardaki cariyeler hakkında kullanılan bir tabir idi. Konaklarda bu tabir, daha çok bunların eskileri ve yaşlıları hakında kullanılırdı. Gençlerine "kız" denilir ve adlarıyla çağrılırlardı.
 8. (en)Headworker.
 9. (en)Overseer.
 10. (en)Master-builder.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

nöbetnöbet beklemeknöbet cetvelinöbet çalmaknöbet defterinöbet değişiminöbet değiştirmenöbet listesinöbet şekerinöbet tutmakalfakalfalıkkalKal gelmekkal ocağıkal u kılkala
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın