muscular ne demek?

  1. Kas, kaslı
  2. Kasa ait
  3. Adale ile yapılan
  4. Adaleli, kuvvetli

muscular defence

  1. Lokal enfeksiyon sonucu bazı kaslarda görülen kasılma durumu
  2. Defans mösküler

muscular dystrophia

  1. Müsküler distrofi

Türetilmiş Kelimeler (bis)

muscular defencemuscular dystrophiamuscular dystrophymuscular exertionmuscular rigiditymuscular sensemuscular steatosismuscular strainmuscular strengthmuscular structuremuscaMusca autumnalismusca domesticaMusca domestica nebuloMusca domestica vicina
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın