mundell kuralı ne demek?

  1. Herbir politika aracının iç denge ve dış denge hedeflerini sağlama açısından hangi alanda daha etkili oluyorsa yalnızca o dengeye yönelik kullanılması gerektiğini ileri süren ve Robert A. Mundell tarafından geliştirilen kural.
  2. (en)Mundell's rule.

mundell fleming modeli

  1. Ekonomide iç denge ve dış dengenin sağlanması için hangi iktisat politikalarının izlenmesi gerektiğini, YATA-PATA modelini dış dengeyi de içerecek biçimde genişleterek açıklayan R. A. Mundell ve J. M. Fleming tarafından geliştirilen açık ekonomi modeli.
  2. (en)Mundell-Fleming model.

mundell model

  1. Mundell modeli

kuralı

  1. Kurasını çekmiş, askere gitmeyi bekleyen (asker)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

mundell fleming modelimundell modelmundell modelimundell tobin etkisimundamundakmundanemundarmunanmunarmunassabmunazzafmunazzamakuralıkuralı açıklakuralı geçkuralı uygulamakkuralkural açıklamasıkural alkural alırkural bazlı iktisat politikasıkurakura çekmekkura efradıkura ile askere almakkura ile askerlikkurkur bandı sistemikur davranışıkur dosyası eklekur farkı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın