amplifier modeling ne demek?

  1. Çokça bilinen ve beğenilen yükselteç seslerinin dijital sinyaller yardımıyla taklit edilmesi.

amplifier model

  1. Çokça bilinen ve beğenilen yükselteç seslerinin dijital taklidi.

amplifier

  1. Aldığı sinyali güçlendiren ve çalgı aletleri için kullanılan tipleri aynı zamanda sinyalin belirli frekanslarını vurgulayabilen, ona tonal karakter ve kirlenim katabilen cihaz.
  2. Amplifikatör, hoparlör, yükseltici, büyütücü alet

modeling

  1. Büyük ve karmaşık bir donanımla elde edilebilen seslerin dijital sinyaller yardımıyla küçük, taşınabilir ve düşük maliyetli cihaz veya cihazlarla taklit edilmesi.
  2. Modelini yapma

Türetilmiş Kelimeler (bis)

amplifier modelamplifieramplifier gainamplifier noiseamplifiersamplifiedamplifiableamplificationamplification factorampliferampliampliationampliconamplidinamplidynemodelingmodeling amplifiermodelini çizmekmodelini yapmamodelistmodelmodel contractmodel çıkarmakmodel drivenmodel ilaçmodemode of actionmode of administrationmode of conveyancemode of dressing
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın