miyelinli sinirler ne demek?

  1. Bk. Schwann hücresi

schwann hücresi

  1. Periferal sinirlerde aksonları saran hücreler. Bu hücrelerin plâzma zarları içeri çökerek aksonların etrafında kılıf şeklinde düzenli zar katlanmaları yaparak aksonu korurlar ve impulsun kolayca iletilmesini sağlarlar. Böyle sinirlere miyelinli sinirler denir. Merkezî sinir sisteminde oligodendrositler aynı görevi yaparlar. İkiSchwann hücresi arasında Ranvier boğumu olarak bilinen bir aralık yer alır. Bazı Schwann hücreleri birden fazla aksonu sarabilir, fakat aksonun çevresinde zar katlanmaları meydana getirmez. Bu durumdaki sinirlere miyelinsiz sinirler denir. Schwann kını, Shwann kılıfı.
  2. Periferal sinirlerde aksonları saran hücreler olup bu hücrelerin plazma zarları içeri çökerek aksonların etrafında kılıf biçiminde düzenli zar katlanmaları yaparak aksonu korurması ve impulsların iletilmesini sağlayan hücreler.
  3. (en)Schwann cell.
  4. (fr)Cellule de Schwann

miyelinli

  1. (en)Myelinated

miyelinleşme

  1. (en)Myelination

Türetilmiş Kelimeler (bis)

miyelinlimiyelinleşmemiyelinmiyelin kılıfmiyelin örtümiyelinasyonmiyelinikmiyelikmiyelmiyelansefalmiyelansefalitmiyelansefalonmiyelapopleksisinirlere aitsinirlere iyi gelensinirlere özgüsinirleri ayakta olmaksinirleri boşanmaksinirleri bozuksinirleri çıkarmasinirleri gelismissinirleri kuvvetlisinirleri yıpranmış olmasinirle donatmasinirle söylemeksinirlemesinirlemeksinirlen
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın