milliyet ne demek?

  1. Millete özgü olma veya millî olma durumu, ulusallık.
  2. Bağlı bulunan millet, tabiiyet.
  3. Ümmet. Aralarında din, dil ve tarih birliği olan topluluktaki hal. Millet olma. Aralarında maddi manevi birlik ve beraberlik rabıtaları bulunan topluluktaki vasıf. (Milliyetimiz bir vücuddur. Ruhu, İslamiyyet; aklı, Kur'an ve imandır.)(Kimin himmeti milleti ise, o tek başiyle küçük bir millettir. M.)(Fikr-i milliyet, şu asırda çok ileri gitmiş. Hususan dessas Avrupa zalimleri, bunu İslamlar içinde menfi bir surette uyandırıyorlar, ta ki, parçalayıp, onları yutsunlar.Hem fikr-i milliyette bir zevk-i nefsani var; gafletkarane bir lezzet var; şeametli bir kuvvet var. Onun için şu zamanda hayat-ı içtimaiye ile meşgul olanlara, "Fikr-i milliyeti bırakınız!" denilmez. Fakat, fikr-i milliyet iki kısımdır. Bir kısmı menfidir. Şeametlidir, zararlıdır; başkasını yutmakla beslenir, diğerlerine adavetle devam eder, mütayakkız davranır. Şu ise, muhasamet ve keşmekeşe sebebdir. Onun içindir ki, hadis-i şerifte ferman etmiş: $Ve Kur'an da ferman etmiş: $ İşte şu hadis-i şerif ve şu ayet-i kerime; kat'i bir surette menfi bir milliyeti ve fikr-i unsuriyeti kabul etmiyorlar. Çünki: Müsbet ve mukaddes İslamiyet milliyeti, ona ihtiyaç bırakmıyor... M.) (Bak: Türk)(Menfi milliyette ve unsuriyet fikrinde ifrat edenlere deriz ki:Evvela: şu dünya yüzü, hususan şu memleketimiz, eski zamandan beri çok muhaceretlere ve tebeddülata maruz olmakla beraber; Merkez-i Hükümet-i İslamiyye bu vatanda teşkil olduktan sonra, akvam-ı saireden pervane gibi çokları içine atılıp, tavattun etmişler. İşte bu halde Levh-i Mahfuz açılsa ancak hakiki unsurlar birbirinden tefrik edilebilir. Öyle ise, hakiki unsuriyet fikrine, hareketi ve hamiyeti bina etmek manasız ve hem pek zararlıdır. Onun içindir ki: Menfi milliyetçilerin ve unsuriyet-perverlerin reislerinden ve dine karşı pek lakayd birisi mecbur olmuş; demiş: "Dil, din bir ise; millet birdir." Madem öyledir. Hakiki unsuriyete değil; belki dil, din, vatan münasebatına bakılacak. Eğer üçü bir ise, zaten kuvvetli bir millet; eğer biri noksan olursa, tekrar milliyet dairesine dahildir. M.)
  4. (en)Nationality.

milliyetçi

  1. Milliyet ilkesini benimseyen, ulusçu.
  2. (en)Nationalist.

milliyetçi çin

  1. (en)Nationalist china

Türetilmiş Kelimeler (bis)

milliyetçimilliyetçi çinmilliyetçi işçi sendikaları konfederasyonumilliyetçiliğe aitmilliyetçilikmilliyetçilik cereyanlarımilliyetpervermilliyetperverlikmilliyetsevermilliyetseverlikmillimilli alfabemilli bayrakmilli curiemilli dil
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın