milliyetçilik cereyanları ne demek?

 1. Bk. ulusçuluk akımları

ulusçuluk akımları

 1. Fransız devriminden sonra Avrupa'nın kimi ülkelerinde, 19. yüzyıldan beri Osmanlı egemenliği altındaki yabancı uluslarda ve Türklerde, en sonunda dünyanın bütün ezilmiş uluslarında meydana gelen, kendi kendini bulma ve tam bağımsızlığa kavuşma çaba ve uğraşıları.
 2. (en)Nationalist movements.
 3. (fr)Mouvements nationalistes

milliyetçilik

 1. Maddi ve manevi açılardan millet ve ülkesinin çıkarlarını her şeyin üstünde tutma anlayışı, ulusçuluk
 2. Bk. ulusçuluk
 3. (en)Nationalism ulusçuluk.
 4. (en)Chauvinistic.
 5. (en)Nationalism.

milliyetçiliğe ait

 1. (en)Nationalistic.

cereyan

 1. Bir yöne doğru akma, akış, akıntı
 2. Bir şeyin gelişme, olma durumu
 3. Aynı eğilimde olan, aynı görüşü paylaşan kimselerin oluşturduğu hareket
 4. Akım.
 5. Bk. akıntı, akım
 6. Bk. akış
 7. Bk. akım
 8. Akma, akış, gidiş. Hareket. Akıntı. Gezme. Mürur. Vuku, vaki olma. (Osmanlıca'da yazılışı: cereyân)
 9. (en)Course.
 10. (en)Draught.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

milliyetçilikmilliyetçiliğe aitmilliyetçimilliyetçi çinmilliyetçi işçi sendikaları konfederasyonucereyanlıcereyancereyan açıkcereyan çarpmakcereyan emsalicereyan etmek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın