milli gelir ne demek?

 1. Bir yıllık toplumsal üretimde, üretim araçları için harcananların düşülmesinden sonra kalan bölüm, ulusal gelir.
 2. Bir ülke vatandaşlarının sahip oldukları üretim faktörlerine, gerek o ülkedeki gerek diğer ülkelerdeki üretime katkıları karşılığında yapılan ödemeler toplamı. krş. millî hasıla
 3. (en)National income.
 4. (en)National revenue.
 5. (en)Domestic / national income.
 6. (en)National income / dividend / revenue.
 7. (en)National income, NI.

milli güvenlik

 1. Kamu düzeni ve emniyeti
 2. (en)National security.
 3. (en)National safety.
 4. (en)National safety / security.
 5. (en)Public safety.

milli güvenlik bilgisi

 1. Öğrencilere savaş teknikleri, modern savaş araçları ve silâhlı kuvvetler üzerine bilgi vermek; onları ruh ve düşünce bakımından yurt savunmasında görev almaya hazırlamak amacını güden ve orta dereceli okullar ile üniversite ve yüksek okullarda okutulan ders.
 2. (en)Military science.

gelir

 1. Bir kimseye veya topluluğa belli zamanlarda, belli yerlerden gelen para, varidat
 2. Bir ekonomik birimin belli bir süre içinde kazandığı ücret, aylık, kira vb., varidat, irat.
 3. Üretim etkinliklerine katılan üretim faktörlerinin yaratılan hasıladan bölüşüm sonunda aldıkları pay.
 4. Emek faktörünün işlendirilmesinden sağlanan maaş, ücret, bahşiş, prim; finansal araçlardan sağlanan faiz, kâr payı gibi sermaye getirileri; taşınmaz ve topraktan sağlanan kira, rant; iş göremezlik, çocuk desteği; sağlık, işsizlik sigortası ve emeklilik gibi sosyal güvenlik kapsamındaki transfer ödemeleri ile şans oyunları vb. kaynaklardan elde edilen para miktarı.
 5. Îrâd.
 6. Bir filmin herhangi bir sinema salonunda ya da oynatım süresi boyunca sağladığı para. (Kesintiligelir ya da kesintisizgelir olarak ikiye ayrılır).
 7. (en)Box office, box office (takings, receipt), take.
 8. (en)Income.
 9. (en)Revenue.
 10. (en)Revenues.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

milli güvenlikmilli güvenlik bilgisimilli alfabemilli bayrakmilli curiemilli dilmilli eğitimmillimilli eğitim bakanlığımilli eğitim yönetmenimilli ekonomimilli filmmillmill aboutmill aroundmill drummill handgelirgelir akım devresigelir bağlamagelir bağlamakgelir beyannamesigelir bildirimigelir bölüşümügelir cetveligelir çarpanıgelir çilzelgesigelibolugeliçgelidgeliditygelif
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın