midyeler ne demek?

 1. Bk. yassı solungaçlılar
 2. Yassı solungaçlılar.
 3. (la)Lamellibranchiata

yassı solungaçlılar

 1. Midye, deniztarağı gibi kavkıları iki çenekli ve çoğu yenilen yumuşakçalar sınıfı.
 2. (Yun. brangchia: solungaç) Çok hücrelilerden (Metazoa), birincil ağızlılar (Protostomia) filumunun, yumuşakçalar (Mollusca) dalından, yassı, iki yanlı bakışımlı, manto denen bir örtü içinde bulunan ve bu örtünün salgıladığı iki parçalı kabuğun art uçlan hayvanın sırt tarafında bağlı olan, bariz bir başları bulunmayan, karın bölgesinde kaslı bir ayak bulunabilen, yanlarda safiha biçiminde iki solungaç bulunan, ayrı eşeyli ya da er dişi, çoğu denizlerde, bazısı tatlı sularda yaşayan türleri için alan bir sınıf. Midye (Mytilus), ırmak midyesi (Unio), göl midyesi (Anadonta), tarak (Pecten), istiridye (Ostrea), üç köşeli midye (Dreissensia), ırmak inci midyesi (Margaritana margaritifera), deniz inci midyesi (Meleagrina margaritifera), iyi bilinen tür ve cinsleridir. Midyeler.
 3. Yumuşakçalar (Mollusca) filumundan, yassı, iki yanlı bakışımlı, manto denen bir örtü içinde bulunan ve bu örtünün salgıladığı iki parçalı kabuğun arka uçları hayvanın sırt tarafında bağlı olan, bariz bir başları bulunmayan, karın bölgesinde kaslı bir ayak bulunabilen, yanlarda plaka biçiminde iki solungaç bulunan, çoğu denizlerde bazısı tatlı sularda yaşayan türleri içine alan bir sınıf.
 4. (en)Lamellibranchs.
 5. (al)Muscheltiere Dgr.: Yun. brangchia: solungaç
 6. (fr)Lamellibranches
 7. (la)Lamellibranchiata
 8. (la)Lamellibranchiata, lamellea: küçük safiha

midyelik

 1. Yapay olarak midye üretilen yer.

midye

 1. Yassı solungaçlı, yumuşakçalardan, kabukları birbirine eşit, denizlerin kayalık yerlerinde kümeler durumunda yaşayan eti yenir bir hayvan (Mytilus).
 2. Yassı solungaçlılar (Lamellibranchiata) sınıfından, kabuğu eşit parçalı, ön tarafı sivri ve uzun, art tarafı yuvarlak üçgen biçiminde olan, bütün denizlerde yaşayan bir yumuşakça cinsi.
 3. Asalak yaşama uymuşları bulunmakla birlikte, hekimlik yönünden yalnız arakonakçı türleri dolayısıyle ve çok seyrek olarak anılan bir bölüm yassısolungaçlıların ortak adı.
 4. Yassı solungaçlılar (Lamellibranchiata) sınıfından, kabuğu eşit parçalı, ön tarafı sivri ve uzun, arka tarafı yuvarlak üçgen biçiminde olan, bütün denizlerde yaşayan bir yumuşakça cinsi.
 5. (en)Mussel.
 6. (al)Muschel
 7. (fr)Moule commune
 8. (fr)Moule
 9. (la)Mytilus

Türetilmiş Kelimeler (bis)

midyelikmidyemidye ağılanmasımidye çorbasımidye dolmasımidye istiridye kabuklarımidyan
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın