mesnedi meşihat ne demek?

  1. Şeyhül-Islamlık mertebe ve mevkii. (Osmanlıca'da yazılışı: mesned-i meşihat)

mesned

  1. Dayanacak yer, nokta.

mesnednişin

  1. Bir mesned veya makamda bulunan.

meşihat

  1. Şeyhlik.
  2. Şeyhülislamın makamı, şeyhülislamlık.
  3. Mürşidlik, şeyhlik.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

mesnedmesnednişinmesnemesne lordmesne profitsmesnamesmesamesabmesabemesabesindemeşihatmeşihatı islamiyyemeşihmeşietmeşieti hassai ilahiyyemeşmeş deri greftimeşameşabmeşacir
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın