mertebe ne demek?

 1. Aşama, derece, rütbe

  Bu sanatkârı bir yarım ilah mertebesine yükselten ne kuvvet ne de hususiyettir.

  A. Ş. Hisar
 2. Evre, safha.
 3. Bk. basamak
 4. Derece. Basamak. Rütbe. Paye.
 5. (en)Place.
 6. (en)Point.
 7. (en)Quality.
 8. (en)Rate.
 9. (en)State.
 10. (en)Estate.
 11. (en)Standing.
 12. (en)Measure.
 13. (en)Extent.
 14. (en)Degree.
 15. (en)Stage.
 16. (en)Rank.
 17. (en)Position.
 18. (en)Grade.
 19. (en)Step.

basamak

 1. Bir yere çıkarken veya bir yerden inerken basılan ve art arda gelen, birbirine belirli aralıkları olan düz yüzeylerden her biri
 2. Derece, aşama, kerte, evre.
 3. Bir amaca ulaşmak için yararlanılan kişi, durum veya yer
 4. Ondalık sayı sisteminde bir sayının sağdan sola doğru rakamlarının derecelerine göre her birinin bulunduğu yer, hane.
 5. Bir tam denklemde bulunan bilinmeyenin en yüksek kuvveti.
 6. Bir sayının 10'un tümsayılı üstleri olarak büyüklük düzeyi.
 7. Bir işlevin kaç kez türevinin alındığını gösteren sayı; bir türevli denklemin en yüksek türevli terimi.
 8. Kimi binitlerin iki yanında bulunan, ayak basılacak biçimde uzun, yatay düzlem.
 9. (en)Digit.
 10. (en)Running board.

mertebei aliye

 1. Yüksek derece, ali mertebe. (Osmanlıca'da yazılışı: mertebe-i âliye)

mertebei bala

 1. Üst derece. (Osmanlıca'da yazılışı: mertebe-i bâlâ)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

mertebei aliyemertebei balamertebei kusvamertebelememertebeler nizamımertebamertmertamertçemermeramera amfizemimera bitkilerimera idaresi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın