melez ne demek?

 1. Değişik türden hayvan veya bitkiden üremiş (hayvan veya bitki), kırma, azma, metis.
 2. Değişik ırkta ana babadan doğmuş olan (kimse)

  Melez bir insan ırkının karışımı, bu adama kuvvet vermiş.

  M. Ş. Esendal
 3. Katışık, karışık.
 4. Melezleme ya damelez çaprazlaması sonucu meydana gelen canlı; heterozigot döl. Hibrit.
 5. İki ya da daha fazla farklı kökenden oluşan herhangi bir makromolekül.
 6. İki faklı türden ele geçen bir bitki veya hayvan organizması. Kırma, hibrit.
 7. Bk. kırma
 8. (Meles) İki ırkın karışması neticesi hasıl olan yeni bir nesil. Ayrı iki cinsten doğmuş olan.
 9. Herhangi bir karakter yönünden farklı iki arı dölün çaprazlanması sonucu oluşan heterozigot döl, azma, hibrit, kırma, metis.
 10. (en)Crossbred.
 11. (en)Half-bred.
 12. (en)Mixed.
 13. (en)Hybrid.
 14. (en)Mongrel.
 15. (en)Bastard.
 16. (en)Half-breed.
 17. (en)Half-caste.
 18. (en)Halfblooded.
 19. (en)Mestizo.
 20. (en)Mulatto.
 21. (en)Cross.
 22. (en)Halfblood.
 23. (en)Crossbreed.
 24. (en)Cross bred.
 25. (en)Of mixed race.
 26. (en)Of mixed blood.
 27. (en)Whose parents do not share a common nationality.
 28. (en)Half blood.
 29. (en)Half- breed.
 30. (al)Hybrid
 31. (al)Hybride
 32. (al)Hybride, Bastarde
 33. (fr)Hybrid
 34. (fr)Hybride
 35. (la)Hibrida:melez

kırma

 1. Kırmak işi.
 2. Kumaşın katlanmasıyla yapılan giysi süsü, pili.
 3. Kırılmış veya dövülmüş tahıl.
 4. Basılı kâğıtları forma durumuna getirmek için belli yerlerinden bükme ve katlama işi.
 5. Ortasından kırılarak doldurulan (tüfek)
 6. Soyu karışmış, melez (hayvan).
 7. Yabancı etkilerle özgün niteliğini yitirmiş olan.
 8. Bir özdeğin, doğrusal birleşimle yeniden oluşturulan yönrüngemsilerinden her biri.
 9. Ailesi birbirinden ayrı ırklardan gelen ve her iki ırkın özelliklerini taşıyan kimse.
 10. Melez.

melez arayüzey

 1. (en)Hybrid interface.

melez azmanlığı

 1. Heterozigot bireyin, homozigot dominant bireylerden daha üstün fenotipik özellikte olması. Heteroz.
 2. Genetik olarak birbirine benzemeyen bireylerin birleştirilmesi sonucu oluşan melez yavrunun yaşama gücünün, beden yapısının ve verim özelliklerinin ebeveynlerinden üstün olması durumu, heterozis.
 3. Heterozigot bireyin, homozigot dominant bireylerden daha üstün fenotipik özellikte olması.
 4. (en)Hybrid vigor.
 5. (en)Heterosis, hybrid vigour.
 6. (fr)Hétérosis, vigueur hybride

Türetilmiş Kelimeler (bis)

melez arayüzeymelez azmanlığımelez bobinmelez canlımelez çamımelez dilmelez dnamelez elde etmekmelez elektromanyetik dalgamelez güney afrikalımelemeleagrina margaritiferameleagris gallopavomeledmelee
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın