mecaz yoluyla ifade etmek ne demek?

 1. (en)Figure

figure

 1. Yer almak
 2. Adet
 3. Resim
 4. Bkz. figür
 5. Şekil
 6. Rakam, numara
 7. Değer, fiyat
 8. Vücut yapısı, endam, boybos
 9. Yüz, çehre, sima, gösteriş, görünüş
 10. Hal, tavır

mecaz

 1. Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
 2. Yerinden ve haddinden tecavüz etmek. Hududunu aşmak.
 3. (en)Metaphor.
 4. (en)Figurative expression.
 5. (en)Simile.
 6. (en)Trope.
 7. (en)Figure of speech.

mecaz kullanma

 1. (en)Tropology.

yoluyla

 1. Aracılığıyla, vasıtasıyla.
 2. Yöntemiyle, usulüne uygun olarak.
 3. (en)Through.
 4. (en)By way of.
 5. (en)By means of.
 6. (en)Properly.
 7. (en)Duly.

ifade

 1. Anlatım
 2. Deyiş, söyleyiş
 3. Bir duyguyu yüz aracılığıyla anlatan belirtilerin bütünü
 4. Tanık ve sanıkların olay hakkında yargı organlarına yaptıkları sözlü açıklama
 5. Dışa vurum.
 6. Bk. anlatım
 7. Bk. deyim
 8. Bk. dışavurum
 9. Anlatmak. Söylemek.
 10. (en)Expression.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

mecazmecaz kullanmamecaz kullanma ile ilgilimecazemecazenmecazımecazı mürselmecazimecazi bilmecemecazi olarakmecamecaamecadifmecadilmecaeyoluylayoluyleyolu açıkyolu açık olmakyolu açmakyolu almakyolu düşmekyolyol açan kimseyol açıklığı dilemekyol açınyol açma
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın