mean anomaly ne demek?

 1. Ortalama anomali

ortalama

 1. İki veya ikiden fazla sayının toplamının toplanan sayıların adedine bölünmesiyle elde edilen (sayı), vasati
 2. İki karşıt düşünce arasında olan, yaklaşık.
 3. Orta yerinden.
 4. Ortalamak işi.
 5. İklimbilimde, örneğin sıcaklık gibi bir hava olayının ay ya da yıl gibi belli süreler içindeki nicelik toplamının, o süreyi oluşturan gün sayısına bölünmesiyle elde edilen az çok durağan değer.
 6. Bir niceliğin özdeş koşullar altında alınan ölçümleri toplamının ölçüm sayısına bölümü.
 7. Çerçevelemede asıl konuyu çerçevenin ortasına yerleştirme. Sinem
 8. Bir göstericinin ışıtacını, resmin her noktasını eşit yeğinlikte aydınlatacak biçimde düzenleme. Sinem./TV
 9. Bir ışıldağın ışıtacını, en yeğin aydınlatmayı sağlayacak biçimde, ışıldağın odak noktasına göre ayarlama.
 10. Bir değer dağılımındaki her bir değerin olasılığı çarpılıp toplandıktan sonra, olasılıklar toplamına bölünmesinden çıkan sayı.

mean annual range

 1. Yıllık ortalama sıcaklık ayrımı

mean annual temperature

 1. Yıllık ortalama sıcaklık

anomaly

 1. Normal hal veya şeklin dışında olma
 2. Sapıklık, anormallik
 3. Kaide dışı olan şey
 4. Kural dışı kelime
 5. Aykırılık, kuralsızlık

Türetilmiş Kelimeler (bis)

mean annual rangemean annual temperaturemean activitymean arterial pressuremean averagemeanmean businessmean caloriemean circulatory filling pressuremean corpuscular ceel diametermeabmeabidmeadmeadibmeadinanomalyanomalanomal yılanomal yilanomaleous dispersionanomalianomacoelaanoaanoblepsiAnocentorAnocentor nitensanochromasia
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın