marked by interruptions ne demek?

 1. Kesintili

kesintili

 1. Ara verilerek yapılan.
 2. Kesintisi olan (para).
 3. (en)Marked by interruptions.
 4. (en)Having deductions.

marked

 1. Belirgin, mimli
 2. İşaretli, dikkat çekici
 3. Ehemmiyetli, göze çarpan
 4. İşaretlenmiş, damgası olan

marked by repetition

 1. Tekrarlı

by

 1. Yakın
 2. Bir kenara
 3. Asıl gayeden uzak ifade veya fikir
 4. Ilâve edilen veya ikinci derecede önemli olan şey.
 5. Edat yanında, yakınında, nezdinde
 6. Yakınından, yanından
 7. Ile, vasıtasıyla
 8. (-den),tarafından
 9. Kadar
 10. Göre

Türetilmiş Kelimeler (bis)

markedmarked by repetitionmarked by unpleasant eventsmarked checkmarked chequemarked down in pricemarked improvementmarked lack of restraintmarked productmarked with a numbermarkemarke etmekmarkmark an eramark and numbermark antonymark categoriesbyby (main) forceby a fraction of an inchby a hairby a hairbreadthby a hairs breadthby a lengthby a majorityby a mechanismby a nosebb 52b addressb amplifierb and b
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın