map out ne demek?

 1. Verb1. plan, delineate, or arrange in detail; "map one's future" (synonym) map (hypernym) plan, project, contrive, design

map chart

 1. Belirli bir coğrafi bölgenin yerlerini gösteren bir grafik.

map major air pollutants

 1. Başlıca hava kirleticileri.

out

 1. Dışarı çıkarmak, çıkarmak, dışarı atmak, kovmak, nakavt etmek
 2. Ünlem,, dışarı dışarıda
 3. Dışarıya
 4. Dışında
 5. Arasından
 6. Meydana, ortaya
 7. Sız (kalmış)
 8. Bütün bütün, tamamen: sonuna kadar
 9. Yüksek sesle
 10. Edat dışarıya, dışarıda

Türetilmiş Kelimeler (bis)

map chartmap major air pollutantsmap makerMAP paketlememap programmapmapmap projectionmap referencemap symbolmaMa cherema dun üş şuurma fevkat tabiiyema i carioutout and aboutout and awayout and homeout and outout and outerout at elbowsout at heelsout at the elbowsout backououabainouahtouakarioubliette
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın