mansub ne demek?

  1. Nasbolunmuş, me'muriyete konulmuş.

mansubın

  1. (Mansub. C.) Memuriyette bulunanlar. Hizmette olanlar. (Osmanlıca'da yazılışı: mansubîn)

mansubin

  1. Tayin edilenler.
  2. Memuriyette bulunanlar.
  3. Hizmette olanlar.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

mansubınmansubinmansuetudemansupmansurmans bodymansabmansapmansardmansard roofmanman about townman adasıman aliveman alive!
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın