mannered ne demek?

  1. Yapmacıklı, sahte
  2. Muayyen üslup veya hareket tarzı olan
  3. Yapma tavırlı

manner

  1. Tavır, eda
  2. Davranış, tutum
  3. Hal ve hareket tarzı
  4. Adet, usul
  5. Çeşit
  6. Ton, tarz

manner of articulation

  1. Boğumlanma tarzı

Türetilmiş Kelimeler (bis)

mannermanner of articulationmanner of conductmanner of laughingmanner of lifemannemannedmannequinmannequin parademannequinmanikinmann whitney sınamasıMann Whitney U testimannamannanmannan oligosakkarit
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın