maktaa ne demek?

  1. Eskiden üzerinde kamış kalemin ucu kesilerek düzeltilen kemikten veya madenden yapılmış alet.

makta

  1. Kemikten yapılmış kalem ucunu düzeltmeye yarayan araç
  2. Divan edebiyatında gazelin veya kasidenin son beyti.
  3. Kesit.
  4. Bk. başağaç
  5. Kesilen yer, kat'edilen yer, kesinti yeri.
  6. (en)Cross-section.
  7. (en)Profile.
  8. (en)Felling.

makta i mahrutı

  1. Bk. koni kesiti

Türetilmiş Kelimeler (bis)

maktamakta i mahrutımakta i mustarazmakta kesitmakta rendesimaktMAKmak içinmak sayısımakamakabih
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın