makt ne demek?

  1. Kin, hiddet. İğrençlik. Şiddetli buğz.

makta

  1. Kemikten yapılmış kalem ucunu düzeltmeye yarayan araç
  2. Divan edebiyatında gazelin veya kasidenin son beyti.
  3. Kesit.
  4. Bk. başağaç
  5. Kesilen yer, kat'edilen yer, kesinti yeri.
  6. (en)Cross-section.
  7. (en)Profile.
  8. (en)Felling.

makta i mahrutı

  1. Bk. koni kesiti

Türetilmiş Kelimeler (bis)

maktamakta i mahrutımakta i mustarazmakta kesitmakta rendesimaktaamaktai mustarazmaktai tulanlımaktanemaktarMAKmak içinmak sayısımakamakabih
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın