madde bağımlısı ne demek?

 1. Narkotik ve psikotrop madde kullanan kişi.

madde bağımlılığı

 1. Narkotik ve psikotrop maddeleri kullanma sonucu vücutta bu maddeleri kullanmaya karşı oluşan ihtiyaç.
 2. (en)Substance dependence.

madde

 1. Duyularla algılanabilen, bölünebilen, ağırlığı olan nesne, özdek
 2. Bir şeyi oluşturan öge.
 3. Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm
 4. Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri
 5. İleri sürülen sorun.
 6. Para, mal vb. ile ilgili şey.
 7. Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım.
 8. Bk. özdek
 9. Bk. sınar
 10. Uzayda yer kaplayan ve kütlesi olan her şey.

bağımlı

 1. Başka bir şeyin istemine, gücüne veya yardımına bağlı olan, özgürlüğü, özerkliği olmayan, tabi.
 2. Sigara, uyuşturucu madde vb.ne aşırı derecede düşkün.
 3. Herhangi bir sınıfın ideolojisini savunarak siyasal ve sosyal kavgalara katılan.
 4. Gayr -i müstakil, müstakil olmayan. ~ elmen:fer'î zi'l- yed.
 5. (en)Dependent.
 6. (en)Addicted.
 7. (en)Hooked.
 8. (en)Subsidiary.
 9. (en)In the bondage of vice.
 10. (en)Clinging.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

madde bağımlılığımaddemadde alışkanlığımadde analizimadde başımadde başı sözcükmadde çözümlemesimadde dalgasımadde ımi karakterimadde ımleri ılemadmad aboutmad at sbmad cow diseasemad dogbağımlısı olmakbağımlıbağımlı algbağımlı çocukbağımlı değerbağımlı değişken
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın