mağrip kurbağası ne demek?

 1. Kuyruksuz iki yaşamlılar (Anura) takımının, su kurbağasıgiller (Ranidae) familyasından, 4-5 cm kadar uzunlukta, Orta Avrupa ve Orta Asya'da yaşayan bir tür.
 2. (fr)Grenouille oxyrhine
 3. (la)Rana arvalis

mağrip

 1. Batı
 2. Afrika'nın, Mısır dışındaki kuzey ülkeleri.
 3. Kuzey Afrika kıyısında Mısır'ın batısında kalan ülkelerin topluca adı: Libya, Cezayir, Tunus, Fas.
 4. Batı.
 5. Akşam.
 6. (en)Barbary.
 7. (fr)Etats barbaresques d'afrique

mağrip atı

 1. (en)Barb.

kurbağa

 1. Kurbağalardan, yumurta ile üreyen, yavruları gelişimlerini durgun sularda tamamladıktan sonra kuyruğu ve solungacı körelerek karada yaşayabilen, sıçrayarak yürüyen ve suda iyi yüzen küçük hayvan.
 2. Bk. kuyruksuz iki yaşamlılar
 3. Hem suda hem karada yaşayan, çeşitli solucanların arakonakçılığını da yapabilen, yüzücü ve sıçrayıcı ufak omurgalıların genel adı.
 4. (en)Batrachhian.
 5. (en)Paddock.
 6. (en)Frog.
 7. (al)Frosch
 8. (fr)Grenouille
 9. (la)Ranucula

Türetilmiş Kelimeler (bis)

mağripmağrip atımağribimağrakmağramamağresmağrıp kurbağasımağmağaramağara adamımağara araştırıcısımağara araştırmacısıkurbağakurbağa adamkurbağa bacağıkurbağa balığıkurbağa balığıgiller
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın