münacatı rahman ne demek?

 1. Rahman'a yalvarmak. Cenab-ı Hakk'a dua ve niyazda bulunmak. (Osmanlıca'da yazılışı: münacat-ı rahman)

münacat

 1. Yakarış.
 2. Divan edebiyatında Tanrı'yı öven şiir türü veya şiirin bir bölümü.
 3. Allah'a yalvarmak. Dua. Allah'tan necat için dua.
 4. (en)Fervent prayer addressed to God.
 5. (en)Poem written in the form of a prayer to God.

münacede

 1. Muavenet, yardım.

rahman

 1. Merhamet eden (Allah'ın bir sıfatı)
 2. Herkese, her canlıya merhamet eden.
 3. Ayrım gözetmeksizin tüm canlılara merhamet eden, koruyan.
 4. Allah'nın 99 adından biri.
 5. Kur'an-ı Kerim'de 55'ten fazla yerde zikredilmiş, yine Kur'an-ı Kerim'in 55. suresinin adıdır.
 6. Bütün yaratıklara rızıklarını veren, her an bütün mahlukat hakkında hayır ve rahmet irade buyuran, bütün mahlukatına sayısız nimetler veren. Nizam ve adalet sahibi. (Allah)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

münacatmünacedemünacezemünamünaammünabezerahmanrahman suresirahmanırahmanirahmaniyyetrahmarahmrahm ü şefkatrahraharahaberahahrahal
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın