rahmanı ne demek?

  1. Rahman'a ait ve müteallik. Allah'tan gelen, her hususta hayırlı olan. (Osmanlıca'da yazılışı: rahmanî)

rahman

  1. Merhamet eden (Allah'ın bir sıfatı)
  2. Herkese, her canlıya merhamet eden.
  3. Ayrım gözetmeksizin tüm canlılara merhamet eden, koruyan.
  4. Allah'nın 99 adından biri.
  5. Kur'an-ı Kerim'de 55'ten fazla yerde zikredilmiş, yine Kur'an-ı Kerim'in 55. suresinin adıdır.
  6. Bütün yaratıklara rızıklarını veren, her an bütün mahlukat hakkında hayır ve rahmet irade buyuran, bütün mahlukatına sayısız nimetler veren. Nizam ve adalet sahibi. (Allah)

rahman suresi

  1. (Errahman Suresi de denir.) Kur'an-ı Kerim'in 55. suresidir. Bu sureye Arus-ül Kur'an da denilmiştir. Mekkidir.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

rahmanrahman suresirahmanirahmaniyyetrahmarahmrahm ü şefkat
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın