lokma dorsal çukuru ne demek?

 1. Condylus occipitalis'in tabanının dorsalinde bulunan çukur, fossa kondilika dorsalis.
 2. (la)Fossa condylica dorsalis

lokma

 1. Lokma tatlısı.
 2. Ağza bir defada alınıp götürülen yiyecek parçası, sokum
 3. Tatlısı.
 4. Türlü kalınlıktaki cıvataları, boşluğuna geçirip sökmeye veya sıkıştırmaya yarayan metalden alet.
 5. Yemek
 6. Genellikle haksız olarak ele geçirilen mal veya para
 7. Bol.
 8. Bk. lokma
 9. Yivaçarın çelikten yapılmış ve dişi açan parçaları, (bk. Şek. 4)
 10. (en)Mouthful.

lokma alt çukuru

 1. Condylus occipitalis ile proc. jugularis arasında yer alan canalis n. hypoglossi'nin bulunduğu çukurluk, fossa kondilika ventralis.
 2. (en)Fossa condylica ventralis.

dorsal

 1. Sırtta olan
 2. Bk. sırt
 3. Sırtla ilgili
 4. (en)Of the back, situated on or near the back (Anatomy, Zoology).
 5. (en)Dorsal.
 6. Sırta ait
 7. Arka tarafa ait.
 8. Sırt biçimli

Türetilmiş Kelimeler (bis)

lokmalokma alt çukurulokma anahtarlokma aynasilokma basligilokma başlığılokma benzeri tatlılokma çiğnenmeden yutulmazlokma dökmeklokma etmekloklokalokaforlokallokal akromegalidorsaldorsal aortadorsal arterydorsal boynuzdorsal corddorsal diaphragmdorsal findorsal gaz keseli rumen timpanisidorsal horndorsal kaburgadorsaddorsdordor düzenidor lehçesidor makamıdor tapınağı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın