lobaçevski geometrisi ne demek?

 1. Oklid geometrisinin parallelik aksiyomu dışında tüm aksiyomlarını sağlayan, paralellik aksiyomunu ise aşağıdaki anlamda kabul eden geometri: "Bir doğrunun üstünde olmayan noktadan bu doğruyla aynı düzlemde bulunan ve onunla kesişmeyen en az iki doğru vardır."
 2. (en)Lobachevskian geometry.
 3. (fr)Géométrie de Lobatchevski

lobacevski yöntemi

 1. Bk. Greffe yöntemi.

lobachevskian geometry

 1. Lobaçevski geometrisi

geometri

 1. Nokta, çizgi, açı, yüzey ve cisimlerin birbirleriyle ilişkilerini, ölçümlerini, özelliklerini inceleyen matematik dalı, hendese.
 2. Bu konu ile ilgili olan kitap veya ders.
 3. Bk. uzam bilgisi
 4. Noktalar, çizgiler, yüzeyler ile cisimlerin özelliklerini, ölçümlerini ve aralarındaki bağıntıları inceleyen matematik dalı.
 5. Orta dereceli ve yüksek okullarda öğrencilere noktalar, çizgiler, yüzeyler ile cisimlerin özellikleri, ölçümleri ve aralarındaki bağıntılar üzerinde gözlem ve uygulamalara dayalı olarak belli bilgi ve anlayışları kazandırmak amacıyle matematik kümesi içinde okutulan ders.
 6. (en)Geometry.
 7. (en)Geometry hendese.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

lobacevski yöntemilobachevskian geometrylobarlobar pneumonialobarisgeometrisegeometrigeometri türügeometri uzmanıgeometria tırtılıgeometricgeometer
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın