ligament ne demek?

 1. Fibröz lifler
 2. Bk. bağ
 3. Pelvis içi organları birbirine veya karın çeperine bağlayan peritoneal kıvrım
 4. Bağ, bağdoku, kiriş
 5. Anat
 6. (en)Ligament.

fibröz

 1. Lif dokusu.
 2. Bağsılaşmış.
 3. Liflerden oluşmuş, liflerden yapılı, bağ doku liflerinden meydana gelmiş.
 4. Bağ dokusu liflerinden oluşan, lifli.
 5. (en)Fibrous.

bağ

 1. Bir şeyi başka bir şeye veya birçok şeyi topluca birbirine tutturmak için kullanılan ip, sicim, şerit, tel vb. düğümlenebilir nesne.
 2. Sargı.
 3. İlgi, ilişki, rabıta
 4. Kemikleri birbirine bağlamaya, iç organları yerinde tutmaya yarayan lif demeti.
 5. Bir halat üzerine atılan sağlam, düzgün ve istendiğinde kolayca çözülebilen her türlü düğüm.
 6. Nota yazarken yan yana gelen aynı veya farklı değerdeki notaların birbirine bağlanarak çalınacağını belirtmek için yapılan yay biçimindeki işaret.
 7. Üzüm kütüklerinin dikili bulunduğu toprak parçası
 8. Bağlam, deste, demet.
 9. Meyve bahçesi.
 10. Bir özdecik oluşumunda iki öğeciğin kimi dış eksiciklerinin ortaklaşa kullanımı ile ya da eksicik alışverişi ile sağlananbağlanım.

ligament içi gebelik

 1. Döl yatağının asıcı ligamentlerinde biçimlenen dış gebelik.
 2. (en)Intraligamentary pregnancy, broad ligament pregnancy.

ligamenta alaria

 1. Boynun 180 derece dönmesini engelleyen bağ
 2. Etçillerde ve domuzda ikinci boyun omuru olan axis'in dens'inin ön ucunun iki yanından çıkarak domuzda for. magnum'un alt kenarına, etçillerde condylus occipitalis'in iç yüzüne yapışan iki bağ.
 3. (la)Ligamenta alaria

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ligament içi gebelikligamenta alarialigamenta carpometacarpea palmarialigamenta chondrocoronalialigamenta dorsalialigamenta ekstrakapsularialigamenta falangosesamoidea interdigitalialigamenta flavaligamenta insudisligamenta interdigitalia distalialigamligaliga camadanligadoraligadura
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın