left auricle ne demek?

 1. Sol kulakçık

sol

 1. Vücutta kalbin bulunduğu tarafta olan, sağ karşıtı.
 2. Bu taraftaki yön.
 3. Sosyalizme yakın görüşte olan grup.
 4. Boksta sol yumrukla vuruş.
 5. Gam dizisinde fa ile la arasındaki ses.
 6. Bu sesi gösteren nota işareti.
 7. Sıvı hâlde bir kolloit ya da süspansiyon.
 8. Bir sıvı ortamda bir katının kolloidal boyutta dağılmasıyla oluşan çözelti.
 9. Güneş.Dgr.: anat. sol
 10. Sıvı h

left a deep scar on him

 1. Onda derin iz bıraktı, onu derinden yaraladı (duygusal anlamda)

left a scar on him

 1. Onda derin iz bıraktı, onu derinden yaraladı (duygusal anlamda)

auricle

 1. Kulağa benzeyen şey, kulacık, kulakçık
 2. Kulak kepçesi
 3. Sayvan, kulak kepçesi
 4. Kulakçık

Türetilmiş Kelimeler (bis)

left a deep scar on himleft a scar on himleft a tipleft a void behind himleft adjustleftleft alignedleft alignmentleft atriumleft backleflefalefaiflefazlefcauricleauricledauricauriculaauricularauraauralaural surgeonaural vertigoaural warning
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın