left atrium ne demek?

 1. Sol atriyum

sol

 1. Vücutta kalbin bulunduğu tarafta olan, sağ karşıtı.
 2. Bu taraftaki yön.
 3. Sosyalizme yakın görüşte olan grup.
 4. Boksta sol yumrukla vuruş.
 5. Gam dizisinde fa ile la arasındaki ses.
 6. Bu sesi gösteren nota işareti.
 7. Sıvı hâlde bir kolloit ya da süspansiyon.
 8. Bir sıvı ortamda bir katının kolloidal boyutta dağılmasıyla oluşan çözelti.
 9. Güneş.Dgr.: anat. sol
 10. Sıvı h

left a deep scar on him

 1. Onda derin iz bıraktı, onu derinden yaraladı (duygusal anlamda)

left a scar on him

 1. Onda derin iz bıraktı, onu derinden yaraladı (duygusal anlamda)

atrium

 1. Bkz. atriyum
 2. Kulakçık, avlu
 3. Eski Roma evlerinde avlu veya giriş yeri, orta avlu
 4. Orta Çağ'da kilisenin etrafı sütunlarla çevrili avlusu
 5. Kemeraltı

Türetilmiş Kelimeler (bis)

left a deep scar on himleft a scar on himleft a tipleft a void behind himleft adjustleftleft alignedleft alignmentleft auricleleft backleflefalefaiflefazlefcatriumatrium dekstrumatrium dexteratrium dextrumatrium sinisteratrium sinistrumatrialatrial fibrillationatrial flutteratrial flutter and fibrillationatrial natriuretic factorATRatrabatrabilatrabileratrabilious
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın