larva ne demek?

 1. Kurtçuk.
 2. Tırtıl, kurtçuk.
 3. Ergin karakterlerini kazanmadan önceki genç hayvan.
 4. Tüm başkalaşım gösteren böceklerde yumurtadan çıkan ve pupa evresine girmemiş olan kanatsız, genel olarak kurt biçimindeki evre. Tırtıl, kurtçuk.
 5. Birçok zoolojik grupta görülen ilk gelişim evresi.
 6. Tam başkalaşım gösteren böceklerde yumurtadan çıkan ve pupa evresine girmemiş kanatsız, genel olarak kurt biçimindeki evre.
 7. Böceklerin, solucanların ve öteki metamorfoza sahip türlerin yaşam sikluslarında yumurtadan sonraki solucan veya kurt benzeri evre.
 8. Helmint ve eklem bacaklıların fertil olmayan gelişim evresi, kurtçuk.
 9. Meydana geldiğinde ebeveynine benzemeyen canlı.
 10. (en)The stage between egg and larva in the lifecycle of insects that undergo complete metamorphoses, such as caddis and midges.
 11. (en)The immature stage of insects that go through complete metamorphosis.
 12. (en)Immature form of insects from the time of leaving the egg until the transformation into the next phase of development.
 13. (en)Stage in the life cycle of an INSECT following emergence from the egg in those species where the young insect is markedly different from the adult A good example is a CATERPILLAR.
 14. (en)Syn: Grub, worm A young insect which quits the egg in an early stage of morphological development and differs fundamentally in form from the adult; in a strict zoological sense, the immature form of animals which undergo metamorphosis.
 15. (en)An independent embryo stage some animals go through before assuming the characteristics of the adult of the species.
 16. (en)Singular, the pre-adult form in which some animals with multiple life stages hatch from the egg.
 17. (en)The immature instars, between the egg and pupal stages, in an insect having a complete metamorphosis Larvae feed and grow but cannot fly, nor can they reproduce.
 18. (en)Larvae.
 19. (en)Larva.
 20. (en)Grub.
 21. (en)The early, immature form of any animal when more or less of a metamorphosis takes place, before the assumption of the mature shape.
 22. (en)The immature free-living form of most invertebrates and amphibians and fish which at hatching from the egg is fundamentally unlike its parent and must metamorphose.
 23. (en)An early stage of an individual insect's development It will later metamorphose from this stage of life into a more advanced stage A caterpillar is the larva of a moth or butterfly A grub is the larva of a beetle See also pupa.
 24. (en)The young and immature form of an animal, which must change to become an adult.
 25. (en)Mobile wingless grub that is the second stage in the life cycle of an insect.
 26. (en)The immature stage of insects with complete metamorphosis, it has a completely different form than the adult.
 27. (en)The second stage of a Butterflies life.
 28. (en)The beginning part of the life cycle of insects and other animals without backbones The larva hatches out of the egg, has a soft, wormlike body and cannot reproduce.
 29. (en)The young of insects, eg grub, caterpillar, maggot that metamorphose into adult forms eg beetle, moth, fly Larvae are active, self sustaining and independent life forms, and many inhabit caves Fauna Ref AC.
 30. (en)The immature, wingless form of many insects from the time it leaves the egg until it becomes a pupa.
 31. (en)Early stage in the life cycle of a parasite, usually wingless and worm-like and usually incapable of reproduction.
 32. (en)Newly hatched young of any animal in which the young are very different in appearance from the adults Plural: larvae.
 33. (en)Worm-like newly born creature which will change with growth until it looks like its parents.
 34. (en)Young insect which is not yet an adult.
 35. (en)The young, immature form of any animal that changes structurally when it becomes an adult.
 36. (en)Stage in the live cycle of most insects Sometimes also known as 'caterpillar', 'maggot', 'grub' or 'worm'; Plural: larvae.
 37. (en)The second stage of a butterfly's life cycle Also called a caterpillar.
 38. (en)The immature stage of an insect that undergoes complete metamorphosis.
 39. (en)Larva, larvae, tadpoles, maggot, tadpole.
 40. (en)Any young insect from the time that it hatches from the egg until it becomes a pupa, or chrysalis.
 41. (en)During this time it usually molts several times, and may change its form or color each time.
 42. (al)Larve
 43. (al)Larve Zooloji Terimleri Sözlüğü
 44. (fr)Larve
 45. Larva, kurtçuk, tırtıl

larva doğurma

 1. Kimi nematod türlerinin dişilerinin vücudu içerisinde yumurta yerine larvaların serbest kalması, larvipar.
 2. (en)Larviparous.

larva dönemi

 1. Bazı hayvanların hayat devrelerinde görülen ve metamorfoz sonucunda ergin formuna benzeyecek duruma gelinceye kadarki evresi.
 2. (en)Larval stage.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

larva doğurmalarva dönemilarva göçülarva ile ilgililarva migrans eksternalarva migrans externalarva migrans internalarva öldürücülarvacealarvacıllarlar gibbonlaralarariumlarayb
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın