language laboratory ne demek?

 1. Dil laboratuvarı

dil

 1. Ağız boşluğunda, tatmaya, yutkunmaya, sesleri boğumlamaya yarayan etli, uzun, hareketli organ, tat alma organı
 2. İnsanların düşündüklerini ve duyduklarını bildirmek için kelimelerle veya işaretlerle yaptıkları anlaşma, lisan, zeban
 3. Bir çağa, bir gruba, bir yazara özgü söz dağarcığı ve söz dizimi
 4. Belli durumlara, mesleklere, konulara özgü dil.
 5. Birçok aletin uzun, yassı ve çoğu hareketli bölümleri.
 6. Büyükbaş hayvanların haşlanıp pişirildikten sonra yenebilen dili
 7. Ayakkabı bağlarının ayağı rahatsız etmemesini sağlayan ve bağ altına rastlayan saya parçası.
 8. Düşünce ve duyguları bildirmeye yarayan herhangi bir anlatım aracı.
 9. Gönül, yürek.
 10. Ağız boşluğunda bulunan, çizgili kaslardan oluşmuş, lokmanın biçimlenmesinde, yutma, tat alma ve konuşmanın biçimlenmesinde görev alan çok hareketli bir organ, glossa, lingua.

language

 1. Dil
 2. Konuşma kabiliyeti
 3. Lisan, mesleki dil
 4. Herhangi bir ifade tarzı
 5. Bir kabileye veya bir yere mahsus lehçe
 6. Kompütör lisanı

language barrier

 1. Dil engeli

laboratory

 1. Laboratuvar
 2. Laboratuvar.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

languagelanguage barrierlanguage boylanguage conversion programlanguage familylanguage formatlanguage interpreterlanguage isolatelanguage learninglanguage lessonlanglang lay ropelang sıvısılang synelanga hıyarılaboratorylaboratory animallaboratory animalslaboratory assistantlaboratory coatlaboratory conditionslaboratory diagnosislaboratory findingslaboratory methodlaboratory micelaboratoriallaboratoriallylaboratorianlaborantlaborantlık
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın