kuzey alp disiplini ne demek?

 1. (en)Nordic combined.

nordic

 1. İskandinav, İskandinav ırkından
 2. ), (i.) özellikle İskandinavya'da bulunan dolikosefal uzunboylu ve sarışın ırka ait
 3. Bu ırka mensup kimse.

kuzey

 1. Bu yöne düşen, bu yönle ilgili olan, şimali.
 2. Kutup Yıldızı'nın bulunduğu taraf.
 3. Sağını doğuya, solunu batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri, şimal, güney karşıtı.
 4. Bulunduğu noktaya göre kuzeyde kalan yer.
 5. Gözerimi düzleminde doğu- batı doğrultusuna dik, kutupyıldızının bulunduğu yandaki yön, sol eli doğuya, sağ eli batıya uzanmış bir insanın arka yönü.
 6. kuzey yönü / şimal
 7. (en)North.
 8. (en)Northern.
 9. (en)Boreal.
 10. (en)The north.

kuzey afrika yerlisi

 1. (en)Hamite.

alp

 1. Alperen, Alpgazi. bu isim İslam'dan sonra da Türkler arasında kullanılmaya devam etti.
 2. Yiğit, kahraman.
 3. Alkalen fosfataz.
 4. Babayiğit, zorlu, cılasın, batur, çora, sökmen, basbak.
 5. Seyfi kola mensup, savaşçı, fütüvvet ehli.
 6. Yiğit, kahraman, cesur, bahadır kimse.
 7. Eski Türklerde kullanılan bir unvan.
 8. Yürekli, maharetli.
 9. (en)The Adrian renegade, a Venetian by extraction, who forswore the Christian faith to become a commander in the Turkish army He led the host to the siege of Corinth, while that country was under the dominion of the Doge He loved Francesca, daughter of Minotti, governor of Corinth, but she died of a broken heart because he deserted his country and was an apostate The renegade was shot in the siege - Byron: Siege of Corinth.
 10. (en)Annual Leave Payoff Earnings type used when paying the first 240 hours of terminal annual leave for classified staff These earnings are subject to PERS deductions.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kuzeykuzey afrika yerlisikuzey afrikalıkuzey amerikakuzey amerika cevizikuzey amerika kızılderilisikuzey amerika ren geyiğikuzey amerika serbest ticaret bölgesikuzey amerikalıkuzey atlantikkuzekuzebazkuzegerkuzehkuzehiyealpalp alabalığıalp bitkisialp dağ keçisialp dağlarıalp dağları eteklerindekialp dağoluşualp hasır otualp iklimialp iltivalarıalal ahramal al olmakal al yapmakal aslan tutar, güç sıçan tutmaz
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın